• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Informacja dotycząca COVID-19

5.10.2020
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Z powodu zagrożenia koronawirusem (COVID-19) interesanci proszeni są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa to jest:

  • zachowanie dystansu społecznego minimum 2 metry odległości,
  • dezynfekcji rąk,
  • noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic,
  • korzystania z własnego długopisu.

Bądźmy odpowiedzialni nie myślmy tylko o sobie i nawet jeśli czujemy się świetnie stosujmy się do zasad dla innych.

 

do góry