• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

  • powoływanie grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji i służb społecznych, np. pracownicy MOPS, PIK, GKRPA, PCPR, policjanci, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy opieki zdrowotnej, itp.
  • podejmowanie i monitorowanie wspólnych działań w ramach procedury Niebieskiej Karty, w celu przerwania czynnej przemocy,
  • wielospecjalistyczna diagnoza problemu w rodzinie,
  • tworzenie planu pracy z rodziną i jego realizacja,
  • współpraca z osobą doznającą przemocy,
  • rozmowy z osobą stosującą przemoc, dokonanie zobowiązań,
  • zapobieganie dalszej dysfunkcji rodzin.
do góry