• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 (trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.) można składać:

  • elektroniczne od 1 lipca 2023 za pośrednictwem portalu Emp@tia, EPUAP
  • w formie papierowej od 1 sierpnia 2023 w MOPS Knurów lub pocztą

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać wraz z wymaganymi dokumentami można składać już od 1 sierpnia danego roku (on-line od 1 lipca).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się przygotowane przez MRPiPS zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1209 zł.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Obok podwyższenia kryterium dochodowego Ministerstwo Rodziny zaproponowało także, by przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązywał tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę”. Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 1209 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Powyższe rozwiązania obowiązują od 1 października 2020 r.

 

 

do góry