• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego

Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Wyjątkową formą pomocy jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki, które wypłaca się na podstawie postanowienia sądu przyznającego wynagrodzenie prawnemu opiekunowi. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

Pracownicy socjalni

  • Rejon pierwszy – Stary Knurów; siedziba Knurów, ul. Dworcowa 33 tel. 32 441 96 90
  • Rejon drugi – Osiedle 1000-lecia i Wojska Polskiego; siedziba: Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2
    Pokój numer 13 tel. 32 335 50 08; Pokój numer 14 tel. 32 335 50 09
  • Rejon trzeci – Szczygłowice; siedziba: Knurów, ul. Staszica I, pokój nr 130 – I piętro
    (tel. 32 335 50 15)
do góry