• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów,

NIP: 969-11-56-116, REGON: 003447747

Telefon: 032 335 50 00, Fax: 032 335 50 06

E-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

ePUAP /894j3ejnfm/MOPSKNUROW

Kierownictwo MOPSu:

  • Dyrektor – Małgorzata Cisek-Sopel
  • Główny Księgowy – Elżbieta Fojcik
  • Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasilków Szkolnych – Aldona Wilczewska
  • Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń – Jolanta Bęben
  • Kierownik Działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Daria Podgórska
  • Kierownik Ośrodka Wsparcia – Małgorzata Bańbor

Telefony kontaktowe

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przyjmuje interesantów, w tym także w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 14:00 do 16:00 w obecności pracownika wyznaczonego przez Dyrektora.

W przypadku nieobecności Dyrektora skargi i wnioski będzie przyjmowała Agata Twardawa – Starszy Specjalista ds. Kadr i Organizacyjnych w obecności innego pracownika Ośrodka.

do góry