• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
  • Epuap - /894j3ejnfm/MOPSKNUROW
  • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Kozieła 2, 44-190 Knurów 

Ponadto osoby niesłyszące oraz głuchonieme mają prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Gdzie się skierować aby załatwić sprawę osobiście?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zlokalizowany jest: 

  • 44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2.

MOPS Knurów działa również poprzez:

  • Punkt terenowy: 44-193 Knurów: ul. Staszica 1
  • Ośrodek Wsparcia: 44-190 Knurów, ul. 1 Maja 45
  • Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych: 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 33

Obsługa Klienta w ramach wszystkich działów MOPS jest umiejscowiona na parterze - sprawy załatwiane są na tym poziomie. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu MOPS Knurów przy wsparciu pracownika Biura Podawczego.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zajmuje się pomocą społecznąPomoc społeczna wspiera rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Sprzyja jego integracji ze środowiskiem oraz wspiera w poprawie jakości życia.Realizuje swoje zadania poprzez wsparcie o charakterze usługowym i finansowym.

do góry