• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie - informacje

Slider 1
Przejdź do Piktogramy

Aktualności

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” dotacja w wysokości: 1 748 573,76 zł
 „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” dotacja w wysokości: 1 748 573,76 zł
12.12.2023

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” dotacja w wysokości: 1 748 573,76 zł

Świadczenie Pielęgnacyjne 2024 r.
Świadczenie Pielęgnacyjne 2024 r.
14.02.2024

Świadczenie Pielęgnacyjne 2024 r.

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.
DODATEK OSŁONOWY 2024 r.
14.02.2024

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „Opieka wytchnieniowa” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.
GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „Opieka wytchnieniowa” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.
24.01.2024

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „Opieka wytchnieniowa” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.

Ważne informacje

Zobacz listę programów, których beneficjentem jest MOPS Knurów

Programy z państwowych funduszy celowych

Zobacz listę programów, których beneficjentem jest MOPS Knurów

Najważniejsze informacje i numery kontaktowe.

Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego

Najważniejsze informacje i numery kontaktowe.

Zasiłek rodzinny, zasiłek dla opiekuna i inne świadczenia

Świadczenia Rodzinne i Opiekuńcze

Zasiłek rodzinny, zasiłek dla opiekuna i inne świadczenia

Powołany na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Powołany na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Najważniejsze informacje o świadczeniu wychowawczym 500+

Świadczenia wychowawcze 500+

Najważniejsze informacje o świadczeniu wychowawczym 500+

Zobacz gdzie się znajduje i czym zajmuje PIK

Punkt Interwencji Kryzysowej

Zobacz gdzie się znajduje i czym zajmuje PIK

Najważniejsze informacje dotyczące świadczeń i oferowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym oraz Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne

Najważniejsze informacje dotyczące świadczeń i oferowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych

Informacje na temat punktów i pracowników pomocy społecznej.

Pomoc Społeczna

Informacje na temat punktów i pracowników pomocy społecznej.

Najważniejsze informacje dotyczące pieczy zastępczej

Piecza Zastępcza

Najważniejsze informacje dotyczące pieczy zastępczej

Zapoznaj się z harmonogramem wypłat świadczeń

Terminy Wypłat

Zapoznaj się z harmonogramem wypłat świadczeń

Możliwości pomocy i punkty wsparcia w kryzysie bezdomności

Bezdomność

Możliwości pomocy i punkty wsparcia w kryzysie bezdomności

Informacje o programie "Posiłek w szkole i w domu" oraz punkty pomocowe

Pomoc Żywnościowa

Informacje o programie "Posiłek w szkole i w domu" oraz punkty pomocowe

Najważniejsze informacje dotyczące świadczeń szkolnych

Zasiłki i Stypendia Szkolne

Najważniejsze informacje dotyczące świadczeń szkolnych

Najważniejsze informacje o świadczeniu alimentacyjnym

Fundusz Alimentacyjny

Najważniejsze informacje o świadczeniu alimentacyjnym

Najważniejsze informacje dotyczące sprawozdań

Sprawozdawczość

Najważniejsze informacje dotyczące sprawozdań

Ośrodki wpsparcia

do góry