• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie - informacje

Slider 1
Przejdź do Piktogramy

Aktualności

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza do udziału w zajęciach grupowych Treningu Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie  zaprasza  do udziału w zajęciach grupowych Treningu Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich
29.03.2023

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza do udziału w zajęciach grupowych Treningu Umiejętności Życiowych i Rodzicielskich

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
2.02.2023

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
2.02.2023

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE PRZYSTĄPIŁA Z WNIOSEKIEM DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE PRZYSTĄPIŁA Z WNIOSEKIEM DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
2.02.2023

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE PRZYSTĄPIŁA Z WNIOSEKIEM DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Ważne informacje

Zobacz listę programów, których beneficjentem jest MOPS Knurów

Programy z państwowych funduszy celowych

Zobacz listę programów, których beneficjentem jest MOPS Knurów

Najważniejsze informacje i numery kontaktowe.

Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego

Najważniejsze informacje i numery kontaktowe.

Zasiłek rodzinny, zasiłek dla opiekuna i inne świadczenia

Świadczenia Rodzinne i Opiekuńcze

Zasiłek rodzinny, zasiłek dla opiekuna i inne świadczenia

Powołany na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Powołany na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Najważniejsze informacje o świadczeniu wychowawczym 500+

Świadczenia wychowawcze 500+

Najważniejsze informacje o świadczeniu wychowawczym 500+

Zobacz gdzie się znajduje i czym zajmuje PIK

Punkt Interwencji Kryzysowej

Zobacz gdzie się znajduje i czym zajmuje PIK

Najważniejsze informacje dotyczące świadczeń i oferowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym oraz Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne

Najważniejsze informacje dotyczące świadczeń i oferowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych

Informacje na temat punktów i pracowników pomocy społecznej.

Pomoc Społeczna

Informacje na temat punktów i pracowników pomocy społecznej.

Najważniejsze informacje dotyczące pieczy zastępczej

Piecza Zastępcza

Najważniejsze informacje dotyczące pieczy zastępczej

Zapoznaj się z harmonogramem wypłat świadczeń

Terminy Wypłat

Zapoznaj się z harmonogramem wypłat świadczeń

Możliwości pomocy i punkty wsparcia w kryzysie bezdomności

Bezdomność

Możliwości pomocy i punkty wsparcia w kryzysie bezdomności

Informacje o programie "Posiłek w szkole i w domu" oraz punkty pomocowe

Pomoc Żywnościowa

Informacje o programie "Posiłek w szkole i w domu" oraz punkty pomocowe

Najważniejsze informacje dotyczące świadczeń szkolnych

Zasiłki i Stypendia Szkolne

Najważniejsze informacje dotyczące świadczeń szkolnych

Najważniejsze informacje o świadczeniu alimentacyjnym

Fundusz Alimentacyjny

Najważniejsze informacje o świadczeniu alimentacyjnym

Ośrodki wpsparcia

do góry