• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej

Dane teleadresowe Punktu Interwencji Kryzysowej

Godziny pracy Punktu Interwencji Kryzysowej:

 • poniedziałek: 7.30 – 15.30
 • wtorek: 7.30 – 15.30
 • środa: 7.30 – 17.30
 • czwartek: 7.30 – 15.30 (16.00 – 18.00 Treningi Umiejętności Rodzicielskich w Ośrodku Wsparcia, ul. 1-go Maja 45, Knurów)
 • piątek: 7.30 – 13.30

Punkt Interwencji Kryzysowej

Przeznaczony dla osób przeżywających poważne i bolesne doświadczenia, w szczególności:

 • problemy przemocy w rodzinie,
 • uzależnienia, współuzależnienia,
 • problemy funkcjonowania rodziny, konflikty, rozpad więzi,
 • problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą,
 • przeżycia traumatyczne, żałoba, choroba członka rodziny, itp.

Formy pracy:

 • doradztwo i poradnictwo (konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne),
 • pomoc socjalna, pomoc prawna,
 • pomoc pedagogiczna,
 • krótkoterminowa terapia psychologiczna indywidualna,
 • rozmowy mediacyjne w konflikcie,
 • interwencja w miejscu pobytu,
 • interwencja w przypadkach konieczności zabezpieczania dzieci w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,
 • działania profilaktyczne, to jest przekazywanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Trening umiejętności rodzicielskich

Grupa dla rodziców, którzy chcą:

 • rozwijać swoje kompetencje wychowawcze,
 • poprawić relacje pomiędzy dziećmi i dorosłymi w rodzinie,
 • podnieść skuteczność swoich oddziaływań wychowawczych,
 • zmienić postawę rodzicielską w kierunku wartości pożądanych,
 • nabyć wiedzę dotyczącą rozwoju swoich dzieci,
 • poznawać i rozwijać własną osobowość.

Zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Spotkania w każdy czwartek o godz. 16.00 Ośrodek Wsparcia w Knurowie, ul. 1-go Maja 45

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • powoływanie grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji i służb społecznych, np. pracownicy MOPS, PIK, GKRPA, PCPR, policjanci, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy opieki zdrowotnej, itp.
 • podejmowanie i monitorowanie wspólnych działań w ramach procedury Niebieskiej Karty, w celu przerwania czynnej przemocy,
 • wielospecjalistyczna diagnoza problemu w rodzinie,
 • tworzenie planu pracy z rodziną i jego realizacja,
 • współpraca z osobą doznającą przemocy,
 • rozmowy z osobą stosującą przemoc, dokonanie zobowiązań,
 • zapobieganie dalszej dysfunkcji rodzin.
do góry