• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Pomoc dla osób bezdomnych

Pomoc dla osób bezdomnych

Osoby bezdomne, to jest osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania, mają prawo do schronienia, które przyznaje się w postaci tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

Osoby ostatnio zameldowane na terenie Gminy Knurów są kierowane do schronisk dla osób bezdomnych, gdzie mają zapewnione całodobowe schronienie wraz z całodziennym wyżywieniem.

Aby uzyskać skierowanie do schroniska, należy zgłosić się do pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i podpisania kontraktu socjalnego ustalającego warunki współdziałania w celu wzmocnienia aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

tel. 32 335 50 00
tel. 32 335 50 12

Pracownicy socjalni

  • Rejon pierwszy – Stary Knurów; siedziba Knurów, ul. Dworcowa 33 tel. 32 441 96 90
  • Rejon drugi – Osiedle 1000-lecia i Wojska Polskiego; siedziba: Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2
    Pokój nr 13 tel. 32 335 50 08; Pokój nr 3 tel. 32 335 50 09
  • Rejon trzeci – Szczygłowice; siedziba: Knurów, ul. Staszica 1, pokój nr 130 – pierwsze piętro
    tel. 32 335 50 15
do góry