• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Elementy niedostępne to:

 • wybrane grafiki oraz pliki do pobrania przedstawiają treść w formie obrazu.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krystyna Kempa, opos@knurow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 335 50 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ks. A. Koziełka 2 – budynek główny

Dostępność wokół budynku

 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Dostępność wejścia do budynku

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  • od ul. Ks. A. Koziełka 2 (wejście główne, z przodu budynku) - prowadzą do niego schody i pochylnia dla wózków, drzwi otwierane na zewnątrz. Przy wejściu znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Biura Podawczego, który jest dostępny w pomieszczeniu bezpośrednio po wejściu do budynku. Z pracownikiem Biura Podawczego można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 335 50 00.
  • od ul. Ks. A. Koziełka 2 (wejście awaryjne, z tyłu budynku) prowadzą do niego schody, drzwi otwierane na zewnątrz. Dojazd i wejście nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 • Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • W budynku brak windy. Obsługa Klienta w ramach wszystkich działów jest umiejscowiona na parterze - sprawy załatwiane są na tym poziomie. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu MOPS Knurów przy wsparciu pracownika Biura Podawczego.
 • W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu oznaczono pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz przez wsparcie pracownika Biura Podawczego i pracownika socjalnego, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. 32 3355000.
 • Na parterze funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Budynek jest monitorowany przez 20 kamer - 9 kamer obsługuje teren wokół budynku, 11 kamer wnętrze budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie – Ośrodek Wsparcia, ul. 1 Maja 45

Dostępność wokół budynku

 • Ośrodek Wsparcia nie dysponuje miejscami parkingowymi.

Dostępność wejścia do budynku

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul.1 Maja. Możliwe jest również wejście na posesję od ulicy Kosmonautów.
  • Wejście główne od ulicy 1 Maja 45 – do wejścia prowadzą schody, drzwi otwierane na zewnątrz. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Ośrodka Wsparcia. Z pracownikiem można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 335 50 17.
  • Drugie wejście (awaryjne), drzwi otwierane na zewnątrz. Wejście nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 • Z prawej strony budynku od wejścia głównego znajduje się winda (dźwig osobowy).
 • Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • Winda dostępna jest z poziomu „0” na parter i 1 piętro. Winda dostosowana jest dla osób niewidomych, niedowidzących. Winda wyposażona w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Brille’a. Przy windzie znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Ośrodka Wsparcia. Z pracownikiem można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 335 50 17.
 • W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na wyższe kondygnacje.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu oznaczono pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest przez wsparcie pracownika Ośrodka Wsparcia, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku (przy wejściu głównym do budynku oraz przy windzie znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika) lub telefonicznie, tel. 32 335 50 17.
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Budynek jest monitorowany przez kamerę skierowaną na wejście główne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie – Centrum wsparcia Inicjatyw Społecznych, ul. Dworcowa 33.

Dostępność wokół budynku

 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Dostępność wejścia do budynku

Dostępność wejścia do budynku

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dworcowej - do wejścia prowadzą schody, drzwi otwierane na zewnątrz. Przy wejściu głównym znajduje się domofon oraz dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Z pracownikiem można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 441 96 91.
 • Obok wejścia głównego znajduje się winda (podnośnik pionowy zewnętrzny).
 • Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • Winda dostępna jest z poziomu „0” na parter i 1 piętro. Winda dostosowana jest dla osób niewidomych, niedowidzących, wyposażona jest w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Brille’a. Winda umożliwiająca wjazd na parter oraz 1 piętro.
 • W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz 1 piętro. Poddasze (2 piętro) dla osób niepełnosprawnych jest niedostępne – brak możliwości dojazdu windą. Pomieszczenia na 2 piętrze nie są przeznaczone dla Klientów. Obsługa Klientów w ramach wszystkich działów odbywa się na parterze lub 1 piętrze.
 • Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu przy wsparciu pracownika Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych. Z pracownikiem można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 441 96 91.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu oznaczono pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz przez wsparcie pracownika Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
 • Udogodnieniem dla osób niewidomych i słabowidzących jest zróżnicowany kolor poręczy prowadzących na każdą z kondygnacji budynku z tożsamym oznaczeniem na ścianie oraz na włączniku światła.
 • Dostępność zapewniona jest również poprzez pomoc pracownika Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku (przy wejściu głównym do budynku znajduje się domofon oraz dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika) lub telefonicznie, tel. 32 441 96 91. Na korytarzu na parterze oraz na piętrach dostępny jest domofon umożliwiający kontakt z pracownikami
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Budynek jest monitorowany przez 12 kamer – 8 kamer obsługuje teren wokół budynku, 4 kamery wnętrze budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie - Punkt Terenowy w Szczygłowicach, ul. Staszica 1, 1 piętro, pokój nr 130.

Dostępność wokół budynku

 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

 • Punkt Terenowy MOPS Knurów znajduje się na 1 piętrze pięciopiętrowego budynku mieszkalno-usługowego.
 • Dla klientów MOPS dostępne jest 1 wejście główne od ulicy Staszica.
 • Do wejścia budynku prowadzą schody i pochylnia dla wózków, następnie trzeba przejść przez 2 drzwi otwieranych na zewnątrz. Między drzwiami jest przedsionek.
 • Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Z pracownikiem Punktu Terenowego można skontaktować się telefonicznie, tel. 32 335 50 15.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

 • Za głównym wejściem do budynku po prawej stronie znajduje się winda bez przycisków sterujących, umożliwiających odczyt w alfabecie Brille’a.
 • Wejście do Punktu Terenowego MOPS składa się z 1 drzwi otwieranych do wnętrza lokalu, posiada próg.
 • W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia, w których mieści się Punkt Terenowy MOPS Knurów.
 • W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz przez wsparcie pracownika socjalnego, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. 32 335 50 15.
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Budynek jest monitorowany przez 7 kamer - 1 kamera obsługuje teren wokół budynku, 6 kamer wnętrze budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
do góry