• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

Pomoc Społeczna

 

 

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić i potrzebujesz pomocy w postaci świadczenia z ustawy o pomocy społecznej możesz zgłosić się do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej (TTPS) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie i złożyć wniosek o pomoc.

 

 

TPPS Nr 1– ulica Dworcowa 33, tel.32 441 96 90

Od 26.02.2024 Pracownicy socjalni dostępni w siedzibie punku terenowego w godzinach:

Pn: 7:30 - 15:30
Wt: 7:30 - 15:30
Śr.: 9:00 - 17:30
Czw.: 7:30 - 15:30
                                                       Pt: 7:30 - 13:30                                                           

 • Barbara Jachimowska - tel. 32 441 96 90

  Akacjowa, Aleja spacerowa, Astrów, Brzechwy, Chmielna, Damrota,  Dębowa, Jagły, Janty, Jaśminowa, Karłowicza, K. Miarki, Klasztorna, Kolonia Beksza, Kopernika, Kossak-Szczuckiej, Koziełka, Krucza, Łubinowa, Mickiewicza, Moniuszki, Pl. Powstańców Śląskich, Plebiscytowa, Plater, Pocztowa, Poniatowskiego, Poprzeczna, Przemysłowa, Rybna, Sienkiewicza, Słoniny,  Wyspiańskiego, Wrzosowa.

 • Izabela Naporska - tel. 32 441 96 90

  Broniewskiego, Cicha, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Dąbrowskiego,  Dymka, Floriana, Grunwaldzka, Hlonda, Jęczmienna, Kochanowskiego, Kościuszki, Krasickiego, Kwiatowa, Kwitka, Lompy, Matejki, Ogana, Ogrodowa, Niepodległości (w tym Szpital Miejski), Paderewskiego, Polna, Prusa, Puszkina, Rakoniewskiego, Reymonta, Różana, Słowackiego, Sokoła, Stalmacha, Stokrotki, Szymanowskiego, Ustronie Leśne, Wagowa, Wieniawskiego, Wilsona (cała), Wita Stwosza, Wolności, Wzgórze, Żwirki i Wigury.

 • Klaudia Kolarczyk  - tel. 32 441 96 90

  Dworcowa ( w tym ZOL), Mieszka I (od nr 15), Spółdzielcza

 

TPPS Nr 2 – ulica Ks. A. Koziełka 2 pokój nr 13, tel. 32 335 50 08, pokój nr 3, tel.32 335 50 09 

Od 26.02.2024 Pracownicy socjalni dostępni w siedzibie punku terenowego w godzinach: 

Pn: 7:30 - 15:30
Wt: 7:30 - 15:30
Śr.: 9:00 - 17:30
Czw.: 7:30 - 15:30
Pt: 7:30 - 13:30

 • Jolanta Sieklucka  pokój nr 13 - tel. 32 335 50 08

  Kazimierza Wielkiego, Mieszka I (do nr 14), 1-Maja, Szpitalna (cała - w tym Dom Pomocy Społecznej działający przy Ośrodku M.B. Uzdrowienie Chorych - Szpitalna 29), Ułanów.

 • Anna Pogorzelczyk pokój nr 13 - tel. 32 335 50 08

  Aleja Lipowa, Deszczowa, Dywizjonu 303 (wcześniej Dywizji Kościuszkowskiej), Jesienna, K. Wojskowych, Komandosów, Legionów, Letnia, Lotników, Marynarzy, Piłsudczyków, Saperów, Sikorskiego, Szarych Szeregów, Wiosenna, Witosa, Ziętka, Zimowa.

 • Beata Ganczaryk pokój nr 3 - tel. 32 335 50 09Krajowej, Batorego, Jagiełły, J. Narodowej, Kosmonautów, Mieszka I (od nr 15), Łokietka, Sobieskiego,

 

TPPS Nr 3 – ul.  Staszica 1, tel. 32 335 50 15

Od 26.02.2024 Pracownicy socjalni dostępni w siedzibie punku terenowego w godzinach: 

Pn: 8:00 - 12:00
Wt: 8:00 - 12:00
Śr.: 9:00 - 13:00
Czw.: 8:00 - 12:00
Pt: 8:00 - 12:00

 • Katarzyna Koloczek - tel. 335 50 15 - Piastów - 1, 3, 4, 11, 13, Górnicza, Konopnickiej, Książenicka, Staszica 1 – III p. Sztygarska, Wieczorka.
 • Aleksandra Ceremuga - tel. 335 50 15 – Aleja Piastów  6, 8 ,10 12, Bojowa, Jagielnia, Jordana, Kilińskiego,  Kościelna, Krótka, Lignozy, Ligonia, Michalskiego, Parkowa, Powstańców, Rybnicka, Sadowa, Staszica 1–  II p, Stawowa, Szkolna, Zwycięstwa (do ronda)
 • Wenglorz Natalia  tel. 335 50 15  – ulice: Al. Piastów – 5, 7, 9, Graniczna, Korfantego, Leśna, Staszica 1 – IV p. i Vp., Słoneczna, Starowiejska, Szybowa, Kołłątaja, Ściegiennego, Zwycięstwa (od ronda w stronę kościoła), Zielona, Żeromskiego.

Powody uprawniające do korzystania z pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie

 

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.

W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

            W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać pomoc osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

do góry