• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

Pomoc Społeczna

Terenowe Punkty Pomocy Społecznej

 

 

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić i potrzebujesz pomocy w postaci świadczenia z ustawy o pomocy społecznej możesz zgłosić się do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej (TTPS) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie i złożyć wniosek o pomoc.

 

 

TTPS Nr 1– ulica Dworcowa 33, tel.32 441 96 90

                                                           

 • Barbara Jachimowska - tel. 32 441 96 90
  Akacjowa, Aleja spacerowa, Astrów, Brzechwy, Chmielna, Damrota, Dębowa, Jagły, Janty, Jaśminowa, Karłowicza, K. Miarki, Klasztorna, Kolonia Beksza, Kopernika, Kossak-Szczuckiej, Koziełka, Krucza, Łubinowa, Mickiewicza, Moniuszki, Pl. Powstańców Śląskich, Plebiscytowa, Plater, Pocztowa, Poniatowskiego, Poprzeczna, Przemysłowa, Rybna, Sienkiewicza, Słoniny, Wyspiańskiego, Wrzosowa.
 • Izabela Naporska - tel. 32 441 96 90
  Bojowa, Cicha, Chabrowa, Dworcowa (w tym ZOL), Dymka, Grunwaldzka, Hlonda, Jagielnia, Jęczmienna, Jordana, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Kwitka, Matejki, Ogrodowa, Michalskiego, Niepodległości (w tym Szpital Miejski), Powstańców, Prusa, Polna, Rybnicka, Rakoniewskiego, Różana, Sadowa, Spółdzielcza, Stokrotki, Szkolna, Wagowa, Wilsona (od skrzyżowania
  z ul. Szpitalną), Wolności, Wzgórze, (Zwycięstwa od ronda), Żwirki i Wigury,

TTPS Nr 2 – ulica Ks. A. Koziełka 2 pokój nr 13, tel. 32 335 50 08, pokój nr 3, tel.32 335 50 09 

 • Jolanta Sieklucka  pokój nr 13 - tel. 32 335 50 08
  Broniewskiego, Chopina, Chrobrego, Dąbrowskiego, Floriana, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Krasickiego, Lompy, Mieszka I (do nr 14), Ogana, Paderewskiego, 1-Maja, Puszkina, Reymonta, Słowackiego, Sokoła, Stalmacha Szymanowskiego, Szpitalna (bez Nr 26-32), Wieniawskiego, Wilsona, (do skrzyżowania z ul. Szpitalną) Wita Stwosza.
 • Anna Pogorzelczyk pokój nr 13 - tel. 32 335 50 08
  Aleja Lipowa, Deszczowa, Dywizjonu 303 (wcześniej Dywizji Kościuszkowskiej), Jesienna,
  K. Wojskowych, Komandosów, Legionów, Letnia, Lotników, Marynarzy, Piłsudczyków, Saperów, Sikorskiego, Szarych Szeregów, Szpitalna 26-32 (w tym Dom Pomocy Społecznej działający przy Ośrodku M.B. Uzdrowienie Chorych – Szpitalna 29), Ułanów, Wiosenna, Witosa, Ziętka, Zimowa;
 • Beata Ganczaryk pokój nr 3 - tel. 32 335 50 09
  Krajowej, Batorego, Jagiełły, J. Narodowej, Kosmonautów, Mieszka I (od nr 15), Łokietka, Sobieskiego,

TTPS Nr 3 – ul.  Staszica 1, tel. 32 335 50 15

 • Katarzyna Koloczek - tel. 335 50 15 – Piastów – 1, 3, 11, 13, Górnicza, Konopnickiej, Książenicka, Staszica 1 – III p. i Vp., Sztygarska, Wieczorka, Żeromskiego.
 • Aleksandra Ceremuga - tel. 335 50 15 – ulice: Al. Piastów – 5, 7, 9 oraz numery parzyste 4, 6, 8, 10, 12, Graniczna, Kilińskiego, Kołłątaja, Korfantego, Leśna, Lignozy, Ligonia, Staszica 1 – IIp. i IV p., Parkowa, Słoneczna, Starowiejska, Stawowa, , Szybowa, Ściegiennego, (Zwycięstwa
  od ronda), Zielona.

Powody uprawniające do korzystania z pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie

 

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.

W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

            W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać pomoc osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

do góry