• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Terminy Wypłat

Wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, becikowego - kasa

Kasa - kwartał II 2023
miesiąc dzień
Lipiec 13
Siepień 16
Wrzesień 14

Przelewy świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, becikowego - przelewy

Przelewy (planowana realizacja) - kwartał I 2023
miesiąc dzień
Lipiec 14
Sierpień 18
Wrzesień 15

Przypominamy, iż listy wypłat wszystkich świadczeń, zasiłków oraz funduszu alimentacyjnego pozostają od dyspozycji w kasie łącznie 2 dni robocze.

 

Fundusz alimetacyjny oraz stypendia i zapomogi szkolne

Kasa/przelew - kwartał I 2023
miesiąc dzień
Lipiec 12
Sierpień 10
Wrzesień 13

Przelewy świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowane są w datach wypłat w kasach.

Dział pomocy środowiskowej i świadczeń (zasiłki celowe, okresowe i stałe)

Kasa/przelew - kwartał I 2023
miesiąc dni
Lipiec 12 i 26
Sierpień 10 i 24
Wrzesień 13 i 27

Przelewy zasiłków celowych, okresowych i stałych realizowane są w datach wypłat w kasach.

do góry