• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Terminy Wypłat

Wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, becikowego - kasa

Kasa - kwartał I 2024
miesiąc dzień
Styczeń 25
Luty 26
Marzec 25

Przelewy świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, becikowego - przelewy

Przelewy (planowana realizacja) - kwartał I 2024
miesiąc dzień
Styczeń 19
Luty 20
Marzec 19

Przypominamy, iż listy wypłat wszystkich świadczeń, zasiłków oraz funduszu alimentacyjnego pozostają od dyspozycji w kasie łącznie 2 dni robocze.

 

Fundusz alimetacyjny oraz stypendia i zapomogi szkolne

Kasa/przelew - kwartał I 2024
miesiąc dzień
Styczeń 11
Luty 13
Marzec 11

Przelewy świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowane są w datach wypłat w kasach.

Dział pomocy środowiskowej i świadczeń (zasiłki celowe, okresowe i stałe)

Kasa/przelew - kwartał I 2024
miesiąc dni
Styczeń 11 i 25
Luty 13 i 26
Marzec 11 i 25

Przelewy zasiłków celowych, okresowych i stałych realizowane są w datach wypłat w kasach.

do góry