• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Terminy Wypłat

Wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, becikowego - kasa

Kasa - kwartał I 2023
miesiąc dzień
Styczeń 17
Luty 16
Marzec 16

Przelewy świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, becikowego - przelewy

Przelewy (planowana realizacja) - kwartał I 2023
miesiąc dzień
Styczeń 16
Luty 15
Marzec 15

Przypominamy, iż listy wypłat wszystkich świadczeń, zasiłków oraz funduszu alimentacyjnego pozostają od dyspozycji w kasie łącznie 2 dni robocze.

 

Fundusz alimetacyjny oraz stypendia i zapomogi szkolne

Kasa/przelew - kwartał I 2023
miesiąc dzień
Styczeń 11
Luty 9
Marzec 9

Przelewy świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowane są w datach wypłat w kasach.

Dział pomocy środowiskowej i świadczeń (zasiłki celowe, okresowe i stałe)

Kasa/przelew - kwartał I 2023
miesiąc dni
Styczeń 11 i 26
Luty 9 i 23
Marzec 9 i 23

Przelewy zasiłków celowych, okresowych i stałych realizowane są w datach wypłat w kasach.

do góry