• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Terminy Wypłat

Wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, becikowego - kasa

Kasa - kwartał II 2024
miesiąc dzień
Kwiecień 25
Maj 27
Czerwiec 25

Przelewy świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, becikowego - przelewy

Przelewy (planowana realizacja) - kwartał II 2024
miesiąc dzień
Kwiecień 19
Maj 21
Czerwiec 19

Przypominamy, iż listy wypłat wszystkich świadczeń, zasiłków oraz funduszu alimentacyjnego pozostają od dyspozycji w kasie łącznie 2 dni robocze.

 

Fundusz alimetacyjny oraz stypendia i zapomogi szkolne

Kasa/przelew - kwartał II 2024
miesiąc dzień
Kwiecień 10
Maj 14
Czerwiec 13

Przelewy świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego realizowane są w datach wypłat w kasach.

Dział pomocy środowiskowej i świadczeń (zasiłki celowe, okresowe i stałe)

Kasa/przelew - kwartał II 2024
miesiąc dni
Kwiecień 10 i 25
Maj 14 i 27
Czerwiec 13 i 25

Przelewy zasiłków celowych, okresowych i stałych realizowane są w datach wypłat w kasach.

do góry