• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Bieżące informacje z działalności Centrum

29.09.2020
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Uczestników projektu jak i osoby zainteresowane informujemy, że obecnie realizujemy wsparcie w postaci:

 • specjalistycznego poradnictwa typu psychologicznego i pedagogicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • usług dietetyka;
 • usług logopedy;
 • pomocy sąsiedzkiej;
 • asystenta rodziny

Od października 2020 uruchomione zostaną kolejne usługi w postaci:

 • terapii rodzinnej;
 • mediacji
 • warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • działań animujących i promujących zdrowy styl życia (zajęcia sportowe z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej)
 • treningów kompetencji i umiejętności życiowych
 • rehabilitacji w domu chorego

Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobami prowadzącymi

 

do góry