• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Realizacja zadań w CWIS

7.10.2020
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Szanowni Państwo,

od marca 2020 r. w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 realizujemy szereg różnych zadań, których głównym celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych w szczególności dla osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Gminy Knurów.

Usługi te są skierowane do osób i rodzin, które przeżywają różne trudności życiowe i nie są w stanie ich pokonać przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości.

Wykwalifikowana kadra naszego Centrum gwarantuje udzielenie profesjonalnej pomocy, poradnictwa specjalistycznego, mediacji, terapii, czy usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji)

W ramach projektu zainicjowano też zupełnie nowe, nie realizowane do tej pory przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej formy zajęć m.in. zajęcia wzmacniające, prozdrowotne, prowadzone w taki sposób, aby każdy mógł rozwijać swoje talenty, trenować i zyskiwać energię przy dobrej zabawie np. w formie: aerobiku, fitnessu, wyjść na siłownię zewnętrzną, nordic walkingu, gier zespołowych, joggingu.

Pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego staramy się realizować projekt w takim zakresie jaki jest możliwy, by zapewnić uczestnikom jak najlepszą pomoc i wparcie.

 

do góry