• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Ośrodek Wsparcia/Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” coraz bliżej…

Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” coraz bliżej…

29.11.2022
#Ośrodek Wsparcia

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

W sierpniu w Ośrodku Wsparcia w Knurowie przy ulicy 1-go Maja 45 ruszyły prace remontowo-budowlane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, budżetu państwa oraz PFRON.

Obecnie trwa generalny remont wewnątrz budynku Ośrodka Wsparcia, ale zmianie ulega również zewnętrzna część obiektu. Metamorfoza postępuje w szybkim tempie i jest już widoczna – zniknął ganek a na jego miejscu powstaje winda, która zniweluje bariery architektoniczne. Podjęte działania w efekcie zwiększą funkcjonalność i estetykę pomieszczeń przygotowanych dla seniorów.

Dzienny Dom „Senior +” będzie dysponował 25 miejscami dla beneficjentów, zapewniając im profesjonalne wsparcie przez minimum 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Zgodnie z głównym celem programu oraz zainteresowaniami seniorów, tworzone będą warunki do zdrowego i aktywnego życia w czterech obszarach, które naprzemiennie będą się przeplatać. Są to: inicjowanie rozwoju osobistego, aktywność społeczno – kulturalna, profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz wsparcie socjalne.

Zakłada się, że uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu „Senior +” będzie odpłatne. Kryteria odpłatności będą ustalone jedynie na poziomie odpłatności za posiłki.

Rekrutacja beneficjentów programu odbywać się będzie przede wszystkim na podstawie wskazań MOPS, ale rozpatrywane będzie każde zgłoszenie po uprzednim zdiagnozowaniu osoby/rodziny. Przyjmowanie osób odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Poniżej zdjęcia z remontu:

Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych przy budynku Dziennego Domu  Zdjęcie remontu świetlicy w Dziennym Domu

do góry