• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Ośrodek Wsparcia/Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (..)

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie tworzyć Dzienny Dom „Senior +”

29.11.2022
#Ośrodek Wsparcia

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, w styczniu bieżącego roku przystąpiła do otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty, polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018. Realizacja tego zadania będzie polegała na przekształceniu funkcjonującego w ramach Ośrodka Wsparcia w Knurowie – Dziennego Domu Pomocy Społecznej – na Dzienny Dom „Senior +”. Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Knurów w wieku 60 +, nieaktywni zawodowo.

Na podstawie ogłoszonych 14 lutego wyników OTWARTEGO KONKURSU w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wiemy, że nasz projekt został przyjęty i Gmina Knurów na powyższe zadanie otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa.

Po przeprowadzonym gruntownym remoncie budynku Ośrodka Wsparcia, w ramach DD „Senior +” dla seniorów dostępne będą: pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV i komputer z dostępem do Internetu, aneks kuchenny wyposażony w sprzęt AGD, pomieszczenie do terapii indywidualnej, pomieszczenie do utrzymania sprawności ruchowej wyposażone w sprzęt do rehabilitacji, łazienkę z prysznicem, 2 miejsca do leżakowania oraz wydzielone miejsce na pralnię i suszarnię. W Dziennym Domu „Senior +” seniorzy będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie. Ze względu na to, że budynek jest wielokondygnacyjny, ograniczenia w poruszaniu się po nim, będą niwelowane za pomocą zaplanowanej do realizacji platformy zewnętrznej (windy dla niepełnosprawnych).

Celem podejmowanych przez nas działań, jest podniesienie jakości życia seniorów (mieszkańców Gminy Knurów – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną, społeczno – kulturalną oraz pomoc socjalną i wspierającą rodziny w opiece nad seniorami.

do góry