• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

Oferta Ośrodka Wsparcia

29.11.2022
#Ośrodek Wsparcia

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Ośrodek Wsparcia

Jest środowiskową formą pomocy dziennego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających uzasadnionej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Godziny pracy Ośrodka Wsparcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Kontakt

Adres: 44-190 Knurów, ul 1-go Maja 45

Telefon: 32 335 50 17 lub 32 441 97 52

e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonuje:

Dzienny Dom „Senior+”

Placówka służy mieszkańcom gminy Knurów, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo, w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Logo programu Senior + LOogo DD Senior +

Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior+” jest:

przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną społeczno – kulturalną, profilaktykę zdrowotną oraz pomoc socjalną.

Zakres pomocy Dziennego Domu „Senior+”

 • Pomagamy seniorom wymagającym wsparcia w organizowaniu życia codziennego bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania
 • Zapewniamy porady psychologa
 • Udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
 • Zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw indywidualnych
 • Pomagamy w przełamaniu izolacji, osamotnienia
 • Tworzymy ciepłą, rodzinną atmosferę
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • Zapewniamy całodzienne wyżywienie w formie śniadań, obiadów i kolacji
 • Udostępniamy urządzenia do utrzymania higieny osobistej

Organizujemy:

 • Spotkania towarzyskie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych Uczestników Zajęcia w oparciu o zainteresowania pensjonariuszy (zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne, muzyczne, manualne, kulinarne, gry, zabawy, grille itp.)
 • Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, spotkania urodzinowe, zabawy karnawałowe, Wigilia itp.)
 • Wycieczki krajoznawcze

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+”

odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Odpłatność za pobyt kształtuje się na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Posiłki w formie śniadań, obiadów, kolacji, dostarczane osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają takiej formy pomocy. Wszystkie posiłki przygotowywane są z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

JADŁODAJNIA

Miejsce, w którym wydajemy bezpłatnie gorący posiłek dla mieszkańców Knurowa znajdujących się w niedostatku. Wszystkie posiłki przygotowywane są z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

Zasady i warunki korzystania ze świadczeń Ośrodka Wsparcia, określone są w Uchwale Rady Miasta Knurów nr XXVII/412/12 z dnia 19.12.2012.

 

do góry