• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Zapraszamy na ognisko!

17.04.2023
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

 

 

logo projektu

 

Zapraszamy na ognisko!

 

Gmina Knurów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza na spotkanie przy ognisku, które odbędzie się w piątek 21.04.2023 r. w godzinach od 16.00 do 19.00
na „Feliksówce” w Knurowie – miejscu spotkań harcerzy i lokalnej społeczności.

 

Na uczestników będą czekać pyszne kiełbaski, napoje i inne przekąski.

Przewidziane są gry i zabawy sportowe dla rodzin z nagrodami.

 

Ognisko organizowane jest w ramach projektu pn.: Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Impreza o charakterze integracyjnym zorganizowana na terenie miasta Knurów dla uczestników projektu i ich otoczenia.

Celem działania jest wzajemna aktywność integracja, poznanie kultur, przełamanie barier we wzajemnych kontaktach  zacieśnienie więzi. Powyższe ma przyczynić się do integracji osób przybyłych z Ukrainy ze społecznością lokalną.

 

Adres:

„Feliksówka” ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów (Krywałd)

 

Dane dotyczące dojazdu:

  • Dojazd samochodem – parking z boku Szkoły Podstawowej nr 3 w Knurowie
  • Dojazd autobusem – m. in. linia nr 47 lub 120 kierunek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe, należy wysiąść na przystanku „Krywałd Michalskiego” i przejść
    160 m w kierunku Szkoły Podstawowej nr 3

 

do góry