• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Knurowskie ognisko w „Feliksówce”

26.04.2023
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

 loga patronów

W piątek 21.04.2023 r.  w ramach Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych zorganizowano na „Feliksówce” w Knurowie ognisko integracyjne dla rodzin ukraińskich zamieszkałych na terenie miasta Knurów i ich otoczenia. Ognisko miało charakter integracyjny.

W pierwszej części spotkania ks. hm. Piotr Larysz kapelan Śląskiej Chorągwi ZHP przybliżył uczestnikom historię „Feliksówki”, która jest miejscem spotkań harcerzy i lokalnej społeczności. Otwarta wiata ogniskowa została zbudowana z okazji 100 – lecia harcerstwa
w Knurowie, ku czci pokoleń harcerskich, którzy działali na tym terenie.

W dalszej części spotkania uczestnicy mogli samodzielnie upiec kiełbaski na ognisku oraz spróbować lokalnych przekąsek. Nie zabrakło wspólnych rozmów oraz śpiewu przy ognisku. Odbyły się również gry i zabawy sportowe dla rodzin z nagrodami.

Celem działania była wzajemna aktywność, integracja, poznanie kultur, historii miasta w którym mieszkają obecnie uczestnicy projektu, przełamanie barier we wzajemnych kontaktach zacieśnienie więzi. Powyższe przyczynia się do integracji osób przybyłych z Ukrainy ze społecznością lokalną.

 

Ognisko zostało zorganizowane zostało w ramach projektu pn.:

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.2 Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne PODDZIAŁANIE 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.         

 

 

do góry