• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu (..)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów

15.02.2023
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Gmina Knurów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie realizuje projekt pn.:

„Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne PODDZIAŁANIE 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.  

Cel główny projektu:

poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Knurów, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

Kto zostanie objęty wsparciem:

osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie gminy Knurów.

Przewidywana liczba uczestników: 20 osób (dorosłych i dzieci)

Rodzaje wsparcia:

Ø  specjalistyczne poradnictwo: prawne, coaching-radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Ø  spotkania grup wsparcia – zajęcia sportowe oraz zajęcia z moderatorem

Ø  zajęcia doszkalające z języka polskiego

Ø  diagnoza/terapia psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin

Ø  specjalista do wsparcia językowego

Ø  zapewnienie opieki nad dziećmi  na czas odbywania się konsultacji/grup wsparcia rodziców/opiekunów

Ø  działania integracyjne

Kryteria udziału w projekcie

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:

Ø  jest obywatelem Ukrainy

Ø  jest osobą  uciekającą z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która przybyła legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z otoczeniem,

Ø  przebywa na terenie gminy Knurów

Ø  posiada poświadczenie o nadaniu PESEL ze statusem UKR/zaświadczenie z Urzędu ds. Cudzoziemców.

Co zrobić by stać się uczestnikiem projektu

Aby stać się uczestnikiem projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej: www.mopsknurow.pl, dostępny jest także w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych MOPS w Knurowie ul. Dworcowej 33 oraz  MOPS ul. Koziełka 2.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych ul. Dworcowa 33, Knurów.

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu 032 441 96 90

Wartość projektu – 175 696,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - 149 341,60 zł

Środki własne Gminy - 26 354,40 zł

 

Гміна Кнурув/Проект реалізує міський Центер соціального захисту в Кнурові:

„Соціальні послуги для зменшення наслідків кризи спричиненої збройним конфліктом на території України – гміна Кнурув”

Проект реалізований в рамках Регінальної операційної програми Силезьського Воєводства на 2014-2020 роки, яка спів фінансується Європейським соціальним фондом пріоритет IX соціальне залучення підзахід 9.2 Доступні та ефективні соціальні та медичні послуги ПІДЗАХОДИ 9.2.10 Соціальні послуги щодо послаблення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – надзвичайний порядок

Основна мета проекту :

покращення функціонування сімей, які постраждали від наслідків міграційної кризи, пов`язаної з війною в Україні, які проживають у гміні Кнурув, шляхом впровадження послуг підтримки сімей, що випливають з індивідуальних потреб, враховуючи специфіку цільової групи в період від 1.10.2022 року по 30.06.2023 року

Хто буде підтриманий :

особи, які втікали з України через напад Російської Федерації на Україну, які легально прибули на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року та на день приєднання до проекту перебували в гміні Кнурув.

Орієнтовна кількість учасників : 20 осіб (дорослі та діти)

Види підтримки :

Ø  консультації фахівців : юридична консультація – подолання складних ситуацій

Ø  зустрічі групи підтримки – спортивні заходи та заняття з модератором

Ø  заняття з польської мови

Ø  психолого-педагогічна терапія для сімей

Ø  спеціаліст з мовної підтримки

Ø  забезпечення догляду за дитиною на період консультацій батьків/опікунів

Ø  інтеграційна діяльність.

Критерії участі в проекті :

Учасником проекту може бути особа , яка :

Ø  є громадянином України

Ø  є особою , яка втікала з території України у зв`язку з нападом Російської Федерації на Україну , яка легально прибула на тереторію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року

Ø  проживає в гміні Кнурув

Ø  має сертифікат PESEL зі статусом UKR/сертифікат з Управління у справах іноземців

Що потрібно зробити , щоб стати учасником проекту :

Щоб стати учасником проекту, необхідно заповнити анкету разом із інформаційним пунктом щодо обробки персональних даних.

Форму заявки можна завантажити на веб-сторінці : www.mopsknurow.pl , її також можна отримати в Центрі підтримки соціальних ініціатив MOPS у Кнурові вул.. Dworcowa 33 та MOPS вул. Koziełka 2.

Аплікаційну форму необхідно надати особисто до офісу проекту в Центр підтримки соціальних ініціатив , вул Dworcowa 33, Кнурув.

Детальніше про проект можна дізнатися за телефоном 032 441 96 90

            Вартість проекту – 175 696,00 зл

Вартість спів фінансування з Європейського соціального фонду – 149 341,60 зл

Власні кошти гміни – 26 354,40 зл

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
docx 2023-02-15 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PL-UKR.docx
ilość pobrań: 46
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PL-UKR.docx 70,81KB -
docx 2023-02-15 RODO_MOPS_kandydaci i uczestnicy_POL i UKR.docx
ilość pobrań: 60
RODO_MOPS_kandydaci i uczestnicy_POL i UKR.docx 43,49KB -

 

do góry