• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Uprzejmie informujemy, ze od czerwca 2021 roku w Centrum (..)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, ze od czerwca 2021 roku w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych dla Uczestników Projektu dodatkowo są realizowane następujące usługi:

26.05.2021
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
Dodatkowe usługi dla uczestników projektu
Nazwa usługi Data realizacji Cel Rodzaj spotkania
Treningi zastępowania agresji W każdy poniedziałek w godzinach 9.00-13.00 Rozpoznawanie uczuć i emocji, wyćwiczenie umiejętności prospołecznego zachowania w sytuacjach konfliktowych Spotkania grupowe, dla ok. 8 osób
Profilaktyka uzależnień W każdą środę w godzinach 11.00-17.00 zainicjowanie i utrzymanie zmian w kierunku procesu zdrowienia Spotkania indywidualne
Warsztaty dla samotnych matek W co drugą środę w godz. 9.00-13.00 Rozwijanie umiejętności wychowawczych Spotkania grupowe dla ok 6 osób
Warsztaty higieny osobistej W czwartki w godz. 11.00-15.00 Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych Spotkania grupowe dla ok 8 osób
Ponadto w CWIS realizowane są następujące usługi społeczne:
Nazwa usługi  Data realizacji  Cel  Rodzaj spotkania
Terapia rodzin W co drugą środę w godz. 11.00-16.00 rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami Spotkania indywidualne
Konsultacje prawne W co drugi czwartek w godz.9.00-13.00 zwiększenie świadomości prawnej i pomoc w rozwiazywaniu problemów natury prawnej. Spotkania indywidualne
Mediacje W każdą środę w godz. 15.30-17.30 wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących strony konfliktu, w tym spisywanie ugód alimentacyjnych Spotkania indywidualne
Działania animujące i promujące zdrowy styl życia W każdą środę w godz. 13.00-16.00 i w czwartek w godz. 10.00-13.00 promocja sprawności fizycznej, wspieranie poznawczego uczenia, integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizowanego Gminy Knurów Spotkania grupowe na sali tanecznej w CWIS oraz spotkania z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Dworcowej w Knurowie
Asystent rodziny codziennie podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci Dla 7 rodzin z terenu Knurowa
Pomoc sąsiedzka Codziennie, w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej zapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku bez względu na płeć, wsparcia i pomocy
w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających pozostanie
w dotychczasowym miejscu zamieszkania
Dla 2 osób niesamodzielnych. Preferowane osoby do 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
Rehabilitacja w domu chorego Codziennie, w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu jest przyznawana w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnie z zaleceniami lekarskimi Dla osób niesamodzielnych. Preferowane osoby do 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
Spotkania grupy wsparcia po warsztatach przeciwdziałania przemocy w rodzinie W każdy wtorek w godz. 9.00-12.00 Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Spotkania grupowe dla ok 8 osób
Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych W każdą środę w godz. 15.30-17.30 gromadzenie i udzielanie informacji na temat oferowanego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Spotkania indywidualne

 

do góry