• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Rekrutacja do projektu 14.05.2021 roku

20.04.2021
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza osoby i rodziny zainteresowane udziałem w projekcie do osobistego zgłoszenia się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie, ul. Dworcowa 33, lub do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą następujących dokumentów:

  • formularz rekrutacyjny,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Informacji w sprawie projektu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub asystenci rodzin.

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.

Ostatnia rekrutacja rodzin do projektu odbędzie się w dniu 14 maja 2021 w godzinach 7.30-13.30.

Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/a przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez lidera projektu o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu osoby/rodziny do udziału w

Projekcie albo o umieszczeniu osoby/rodziny na Liście rezerwowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i zaangażowania.

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Biuro Projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 natomiast działania projektu będą prowadzone w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych mieszczącym się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

telefony kontaktowe:

adres mailowy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

na stronie internetowej: zakładka „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”

Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie

Rewitalizacji Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 jest dostępny na stronie: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=26288&idmp=1678&r=

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
docx 2022-12-27 Formularz rejestracji do programu CWIS
ilość pobrań: 83
Formularz rejestracji do programu CWIS 65,39KB -
docx 2022-12-27 Klauzula informacyjna CWIS
ilość pobrań: 69
Klauzula informacyjna CWIS 38,67KB -

 

do góry