• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Spotkania z psychologiem dziecięcym

27.01.2022
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie przy ul. Dworcowej 33 można skorzystać ze świadczeń w formie terapii psychologicznej w tym wizyt środowiskowych, które udzielane są przez psychologa dziecięcego.

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim. Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Prowadzimy diagnozę i terapię w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia konwersyjne)
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)
 • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość,)
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • tiki
 • całościowe zaburzenia rozwoju (spektrum autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy psychologiczne/emocjonalne
 • problemy wychowawcze
 • uzależnienie od komputera/internetu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp)
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)

Terapię i diagnozę dzieci prowadzą:

Pan Maciej Brutkowski, Pan Jacek Kukurba

 

do góry