• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Realizacja usług społecznych po zakończeniu projektu pn. (..)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Realizacja usług społecznych po zakończeniu projektu pn. Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

27.08.2021
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że w ramach zapewnienia trwałości projektu pod nazwą Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych utrzymane zostaną miejsca świadczenia usług, które powstały w ramach realizacji projektu.

W przypadku chęci skorzystania ze wsparcia w postaci:

 • specjalistycznego poradnictwa rodzinnego typu psychologicznego i pedagogicznego,
 • asystenta rodziny,
 • mediacji rodzinnych,
 • terapii rodzinnej,
 • treningów kompetencji i umiejętności życiowych,
 • profilaktyki uzależnień,
 • pomocy prawnej,
 • warsztatów higieny osobistej,
 • warsztatów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • spotkań grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie,
 • warsztatów dla samotnych matek,
 • spotkań grup samopomocowych dla samotnych matek,
 • działań animujących i promujących zdrowy styl życia,
 • konsultacji dietetycznych,
 • konsultacji logopedycznych,
 • treningu zastępowania agresji,
 • rehabilitacji w domu chorego,
 • pomocy sąsiedzkiej,
 • Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

należy skontaktować się z pracownikami socjalnymi bądź pracownikami Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie.

 

do góry