• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Punkt Informacji osób niepełnosprawnych (PION)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Punkt Informacji osób niepełnosprawnych (PION)

28.05.2020
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Osoby z niepełnosprawnością (Uczestnicy Projektu) oraz osoby z ich najbliższego otoczenia, w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych od czerwca 2020 roku mogą uzyskać pomoc między innymi w zakresie:

  • ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego,
  • zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, możliwościach dofinansowań do rehabilitacji leczniczej;
  • likwidacji barier funkcjonalnych; organizacjach i instytucjach prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • Osoby te znajdą też pomoc w wypełnianiu formularzy, wniosków dot. należnych im świadczeń oraz uzyskają specjalistyczne porady.

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”,

Punkt mieści się w Knurowie, ul. Dworcowa 33.

Uprzejmie informujemy, że osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać swoje problemy i potrzeby w tym temacie:

PION czynny w każdą środę w godzinach: 15.30 – 17.30

 

do góry