• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Knurowski „Dzień Rodziny”

31.05.2023
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Dnia 29.05.2023 r. w Klubie „Sztukateria” w Knurowie odbyła się impreza o charakterze integracyjno – sportowym pod hasłem „Dzień Rodziny”. Impreza przyczyniła się do integracji osób przybyłych z Ukrainy  ze społecznością lokalną, pozwoliła na wspólną aktywność, poznanie kultur obu krajów, zacieśnienie więzi oraz przełamanie barier we wzajemnych kontaktach. Podczas spotkania wystąpili artyści z Polski i Ukrainy, odbyły się również warsztaty taneczne dla całych rodzin, gry, zabawy dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, wspólne rysowanie oraz poczęstunek.

Spotkanie „Dzień Rodziny” jest jednym z działań projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów”, realizowanego przez Gminę Knurów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zdjęcia z imprezy w galerii.

 

do góry