• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych/Gmina Knurów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w (..)

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Gmina Knurów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie realizuje projekt pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów”

2.02.2023
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

logo patronów projektu

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne PODDZIAŁANIE 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Cel główny projektu:

poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Knurów, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

Kto zostanie objęty wsparciem:

osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie gminy Knurów.

Przewidywana liczba uczestników: 20 osób (dorosłych i dzieci)                                      

Rodzaje wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo: prawne, coaching-radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • spotkania grup wsparcia – zajęcia sportowe oraz zajęcia z moderatorem
 • zajęcia doszkalające z języka polskiego
 • diagnoza/terapia psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin
 • specjalista do wsparcia językowego
 • zapewnienie opieki nad dziećmi na czas odbywania się konsultacji/grup wpsracia rodziców/opiekunów
 • działania integracyjne

Kryteria udziału w projekcie

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy
 • jest osobą uciekającą z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która przybyła legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z otoczeniem,
 • przebywa na terenie gminy Knurów
 • posiada poświadczenie o nadaniu PESEL ze statusem UKR/zaświadczenie z Urzędu ds. Cudzoziemców.

 

Wartość projektu – 175 696,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - 149 341,60 zł            

Środki własne Gminy - 26 354,40 zł

 

do góry