• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Zajęcia sportowe

20.10.2023
#Ośrodek Wsparcia

Zakończyliśmy już spotkania sportowe w postaci m.in. fitnessu, jogi, full body workaut, zdrowego kręgosłupa. Zajęcia miały na celu upowszechnienie aktywności sportowej mieszkańców Knurowa, w szczególności pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia. Brało w nich udział ok 25 osób. Z uwagi na liczną frekwencję, zajęcia były organizowane w dwóch turach. Na zakończenie, każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia zajęć

 

zajęcia sportowe

do góry