• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU

Program „Wspieraj Seniora”

29.11.2022
#Ośrodek Wsparcia

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje o przystąpieniu do Programu „Wspieraj Seniora”.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2020 roku i ma na celu ochronę osób w wieku 70+ (zwanych dalej Seniorami) przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Polski.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (zgodnie z zakresem wskazanym przez Seniora), obejmujących artykuły podstawowej potrzeby – w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Program skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia, która ze względu na sytuację zdrowotną, rodzinną czy społeczną nie ma możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb we własnym zakresie.

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze decyzji administracyjnej.

Procedura udzielania wsparcia Seniorom w gminie Knurów:

 1. Senior z terenu Knurowa dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.   
  Nr  infolinii: 22 505 11 11Senior może także zadzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie (MOPS), pod nr 32 335 50 00
 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. 
 3. Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik MOPS w Knurowie kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior.
  Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.
 4. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie poinformuje seniora o:
  • sposobie realizacji usługi
  • imieniu i nazwisku osoby, która przyjdzie z pomocą oraz sposobie zweryfikowania tej osoby 
  • konieczności udostępnienia, danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr tel.) wolontariuszom, harcerzom, lub służbom współpracującym, np. Ochotniczej Straży Pożarnej – wyłącznie w celu realizacji usługi
  • konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa – osłonie nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego, w miarę możliwości użycia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk

Uwaga!

Osoba realizująca usługę (pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie lub osoba wyznaczona przez MOPS) zawsze umówi się z Seniorem na wizytę, wskazując konkretny dzień i godzinę – nigdy nie pojawi się bez zapowiedzi !!!

Senior powinien wymagać od osoby realizującej usługę okazania dokumentu tożsamości oraz „Skierowania” z MOPS, służących weryfikacji osoby.

Wszelkie niezapowiedziane, lub wzbudzające podejrzenie Seniora wizyty należy niezwłocznie zgłosić do MOPS w Knurowie pod nr telefonu: 32 335 50 00.

Infolinia 22 505 11 11 działa od poniedziałku do niedzieli, w godz. 08:00-21:00.

Realizacja usługi wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku.

Więcej informacji dotyczących Programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Jak załatwić sprawę
pdf 2022-11-29 Klauzula informacyjna zapewnienie pomocy COVID19
ilość pobrań: 60
Klauzula informacyjna zapewnienie pomocy COVID19 147,65KB zobacz
pdf 2022-12-08 Klauzula informacyjna dla wolonariuszy
ilość pobrań: 72
Klauzula informacyjna dla wolonariuszy 128,53KB zobacz

do góry