• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Ośrodek Wsparcia/Dzienny Dom „Senior +” działania realizowane w ramach (..)

Dzienny Dom „Senior +” działania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025

29.11.2022
#Ośrodek Wsparcia

Plakat zawierający szczegóły dofinansowania

Ogólne informacje

Dzienny Dom Senior+ jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ (edycja 2022).

W bieżącym roku na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 97.200 zł.

Dzienny Dom „Senior+” jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Kontakt:

32 335 50 00 / 32 335 50 17 / 32 441 97 52

strona internetowa mopsknurow.pl

Adres: Knurów, ul. 1 Maja 45

Działania

Działalność bieżąca polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu przynajmniej jednego posiłku (śniadanie/obiad/kolacja) oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

W ramach pobytu, mieszkańcy Knurowa w wieku 60+ mogą skorzystać z następujących usług:

  • terapeutycznych
  • rehabilitacyjnych
  • społeczno-kulturalnych,
  • profilaktyki zdrowotnej
  • oraz pomocy socjalnej.


Naszym uczestnikom oferujemy: wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Celem Dziennego Domu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z usług w zakresie szeroko pojętej aktywności, czy zagospodarowania czasu wolnego.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” jest bezpłatny. Odpłatność kształtuje się na jedynie na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

do góry