• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Ośrodek Wsparcia/Dzienny Dom „Senior +” działania realizowane w ramach (..)

Dzienny Dom „Senior +” działania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025

3.04.2024
#Ośrodek Wsparcia

Dzienny Dom Senior+ jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ (edycja 2024).

W bieżącym roku na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dotację w kwocie 94.600 zł.

Dzienny Dom „Senior+" jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 /tel. kontaktowy:

Kontakt: (32) 335 50 00 / (32) 335 50 17 / (32) 441 97 52 strona internetowa mopsknurow.pl

Adres: Knurów, ul. 1 Maja 45

DZIAŁANIA

Działalność bieżąca polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu przynajmniej jednego posiłku (śniadanie/obiad/kolacja) oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

W ramach pobytu, mieszkańcy Knurowa w wieku 60+ mogą skorzystać z następujących usług:

⦁ terapeutycznych,

⦁ rehabilitacyjnych

⦁ społeczno – kulturalnych,

⦁ profilaktyki zdrowotnej

⦁ oraz pomocy socjalnej.

Naszym uczestnikom oferujemy: wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Celem Dziennego Domu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom - osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej - poprzez umożliwienie im korzystania z usług w zakresie szeroko pojętej aktywności, czy zagospodarowania czasu wolnego.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” jest bezpłatny. Odpłatność kształtuje się na jedynie na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

 

do góry