• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Polsko – Ukraińskie Spotkanie Karnawałowe

23.02.2023
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

Dnia 21.02.2023 r. w Centrum Kultury w Knurowie Szczygłowicach odbyło się „Polsko – Ukraińskie Spotkanie Karnawałowe” dla dzieci i dorosłych. Impreza przyczyniła się do integracji osób przybyłych z Ukrainy  ze społecznością lokalną, pozwoliła na wspólną aktywność, poznanie kultur obu krajów, zacieśnienie więzi oraz przełamanie barier we wzajemnych kontaktach. Podczas spotkania wystąpili artyści z Polski i Ukrainy, odbyły się animacje muzyczno-ruchowe dla dzieci oraz zabawy integracyjne.

„Polsko – Ukraińskie Spotkanie Karnawałowe” jest jednym z działań projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów”, realizowanego przez Gminę Knurów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

do góry