• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Aktualności/GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W (..)

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

2.02.2023
#Aktualności

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)
W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 usługa asystencji osobistej przewidziana jest dla:

1) 6 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (przysługuje maks. 360 godz. usług Uczestnika Programu),

2) 33 osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym:

dla 16 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną związaną z mobilnością i komunikacją (maks. 730 godz. na uczestnika Programu),
dla 15 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( maks. 705 godz. na uczestnika Programu),
dla 1 osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( maks. 480 godz. usług asystenta na osobę).
dla 1 osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( maks. 306 godz. usług asystenta na osobę).
Gmina Knurów zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników Programu.

ZAKRES USŁUGI ASYSTENCI OSOBISTEJ

wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania),
wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
WAŻNE

Usługi asystenta może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub jej opiekuna prawnego.

W edycji Programu na rok 2023 istotna zmianą dla asystentów i opiekunów jest bezwzględne udokumentowanie minimum 6-miesiecznego doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności

WAŻNE

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczny zakres usług.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Do wyczerpania liczby usług przyznanych Gminie Knurów jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Kartę Zgłoszenia wraz wypełnionymi załącznikami (deklaracja o wyborze asystenta, RODO, Karta informacyjna, Zakres czynności oraz kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) należy składać w terminie

od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka w Biurze Podawczym w godzinach urzędowania:

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30

środa 7.30-17.30

piątek 7.30-13.30

osobisty kontakt wymaga wcześniejszego umówienia telefonicznego

32 335 50 10, 32 335 50 00

Szczegółowe informacje w dziale dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2023-02-02 Program ministerstwa.docx
ilość pobrań: 77
Program ministerstwa.docx 76,27KB -
docx 2023-02-02 Klauzula informacyjna.docx
ilość pobrań: 46
Klauzula informacyjna.docx 22,45KB -
docx 2023-02-02 Zakres czynności.docx
ilość pobrań: 48
Zakres czynności.docx 25,1KB -
docx 2023-02-02 Deklaracja o wyborze asystenta.docx
ilość pobrań: 50
Deklaracja o wyborze asystenta.docx 20,21KB -
docx 2023-02-02 Karta zgłoszenia.docx
ilość pobrań: 72
Karta zgłoszenia.docx 39,49KB -
docx 2023-02-02 RODO.docx
ilość pobrań: 57
RODO.docx 22,69KB -

do góry