• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Aktualności/GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W (..)

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

2.02.2023
#Aktualności

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina Knurów w 2023 roku będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa” w formie:

usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program.
W ramach naboru do Programu w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przewidziano objęcie usługą :

4 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności – łącznie 852 godzin (dla 1 Uczestnika 213 godzin )
12 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
– łącznie 2 556 godzin (dla 1 Uczestnika 213 godzin )
W ramach naboru do Programu w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programuprzewidziano objęcie usługą :

2 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności– łącznie 28 dni (dla 1 Uczestnika 14 dni ) w tym:
5 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną – 70 dni (dla 1 uczestnika 14 dni ),
8 członków rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności– 112 dni (dla 1 uczestnika 14 dni ),
Gmina Knurów zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników Programu.

WAŻNE

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

WAŻNE

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

W edycji Programu na rok 2023 istotna zmianą dla asystentów i opiekunów jest bezwzględne udokumentowanie minimum 6-miesiecznego doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Kartę Zgłoszenia wraz z wypełnionymi załącznikami ( deklaracja wyboru opiekuna, RODO, oświadczenie, Karta pomiaru FIM- wypełniona, klauzula informacyjna) należy składać w terminie od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka w Biurze Podawczym w godzinach urzędowania:

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30

Środa 7.30 – 17.30

Piątek 7.30 – 13.30

Osobisty kontakt wymaga wcześniejszego umówienia telefonicznego

32 335 50 10, 32 335 50 00

Szczegółowe informacje w dziale dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2023-02-02 Karta zagłoszenia ow2023.docx
ilość pobrań: 45
Karta zagłoszenia ow2023.docx 35,03KB -
docx 2023-02-02 Deklaracja wyboru opiekuna ow2023.docx
ilość pobrań: 58
Deklaracja wyboru opiekuna ow2023.docx 20,04KB -
docx 2023-02-02 Oświadczenie ow2023.docx
ilość pobrań: 60
Oświadczenie ow2023.docx 19,27KB -
docx 2023-02-02 Klauzula informacyjna ow2023.docx
ilość pobrań: 58
Klauzula informacyjna ow2023.docx 22,58KB -
docx 2023-02-02 KartapomiaruFIM ow2023.docx
ilość pobrań: 44
KartapomiaruFIM ow2023.docx 27,84KB -
docx 2023-02-02 RODO ow2023.docx
ilość pobrań: 55
RODO ow2023.docx 21,46KB -

do góry