• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Aktualności/GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W (..)

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE PRZYSTĄPIŁA Z WNIOSKIEM DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

2.02.2023
#Aktualności

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Gmina Knurów w 2023 roku będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa” w formie:

usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program.
Zapraszamy do zapoznania się z Programem na stronie

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania:

Poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30

Środa 7.30 – 17.30

Piątek 7.30 – 13.30

Bądź pod numerem telefonu: 32 335 50 10

do góry