• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Aktualności/Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

2.02.2023
#Aktualności

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

logo

Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Dofinansowanie „Opieki wytchnieniowej” wynosi 281 846,40zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania.

 

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

     Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią   opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

    Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna,  we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

  • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program.

            Gmina Knurów  zastrzega sobie  możliwość zmiany liczby uczestników Programu.

 

 

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

do góry