• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Aktualności/Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – (..)

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

2.02.2023
#Aktualności

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

logo prgramu


Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dofinansowanie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 wynosi 1 055 842,80 zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

ADRESACI

Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)

 

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi:

 • 840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 480 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 360 godzin rocznie dla:
 1. osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 

ZAKRES USŁUGI ASYSTENCI OSOBISTEJ

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania),
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

 

 

 

 

do góry