• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Aktualności/Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w (..)

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ogłasza nabór uczestników do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

30.11.2022
#Aktualności

Kluczowe informacje o programie

Cel

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci

Nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, którym przyznana zostanie usługa asystenta jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Knurów spełniających poniższe kryteria Programu:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)

W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 usługa asystencji osobistej przewidziana jest dla:

 1. 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (przysługuje maks. 360 godz. usług Uczestnika Programu),
 2.  27 osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym:
  • dla 14 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną związaną z mobilnością i komunikacją (maks. 840 godz. na uczestnika Programu),
  • dla 13 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (maks. 720 godz. na uczestnika Programu),
  • 1 osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (maks. 360 godz. usług asystenta na osobę).

Gmina Knurów zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników Programu.

Zakres usługi asystencji osobistej:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania),
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystenta może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika Programu lub jej opiekuna prawnego.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczny zakres usług.

Czas trwania programu

Do wyczerpania liczby usług przyznanych Gminie Knurów jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

Termin I sposób zgłoszenia do programu

Kartę Zgłoszenia wraz z jej załącznikami (nr 1,2,3,4) należy składać w terminie od 14 lutego do 28 lutego 2022 r. w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30
 • środa 7.30-17.30
 • piątek 7.30-13.30

osobisty kontakt wymaga wcześniejszego umówienia telefonicznego 32 335 50 10 32 335 50 00

Szczegółowych informacji udziela Barbara Naporowska, Ewa Kamyk, Ksymena Dylewska

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Jak załatwić sprawę
docx 2022-12-01 Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
ilość pobrań: 100
Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 61,58KB -
docx 2022-12-01 Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
ilość pobrań: 115
Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 25,39KB -
docx 2022-12-01 Deklaracja o sposobie wyboru asystenta (załącznik nr 1 do Karty Zgłoszenia)
ilość pobrań: 72
Deklaracja o sposobie wyboru asystenta (załącznik nr 1 do Karty Zgłoszenia) 18,13KB -
docx 2022-12-01 Zakres czynności (załącznik nr 2 do Karty Zgłoszenia)
ilość pobrań: 79
Zakres czynności (załącznik nr 2 do Karty Zgłoszenia) 23,54KB -
docx 2022-12-01 Obowiązek informacyjny RODO (Załącznik nr 3 do Karty Zgłoszenia)
ilość pobrań: 72
Obowiązek informacyjny RODO (Załącznik nr 3 do Karty Zgłoszenia) 16,1KB -
docx 2022-12-01 Klauzula informacyjna (załącznik nr 4 do Karty Zgłoszenia)
ilość pobrań: 65
Klauzula informacyjna (załącznik nr 4 do Karty Zgłoszenia) 21,24KB -

do góry