• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Aktualności/Program "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków (..)

Program "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów"

27.03.2023
#Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

W Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Kunowie ul. Dworcowa 33 trwają zajęcia organizowane w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Knurów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla uczestników projektu przewidziano możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:
 

  • specjalistyczne poradnictwo: prawne, coaching-radzenie sobie w sytuacjach trudnych
  • spotkania grup wsparcia – zajęcia sportowe oraz zajęcia z moderatorem
  • zajęcia doszkalające z języka polskiego
  • diagnoza/terapia psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin
  • specjalista do wsparcia językowego
  • zapewnienie opieki nad dziećmi  na czas odbywania się konsultacji/grup wsparcia rodziców/opiekunów
  • działania integracyjne


Biuro Projektu mieści się w budynku Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych ul. Dworcowa 33, Knurów.

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu 032 441 96 90

 zdjęcia z zajęćzdjęcia z zajęćzdjęcia z zajęćzdjęcia z zajęćzdjęcia z zajęćzdjęcia z zajęć

do góry