• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Aktualności/Program "AKTYWNI W PRACY" realizowanym przez Caritas (..)

Program "AKTYWNI W PRACY" realizowanym przez Caritas Archidiecezji Katowickie

24.05.2024
#Aktualności

plakat programu

Szukasz pracy? Wysyłasz CV i nikt nie odpowiada?

Przyjdź do nas! Pomagamy odnaleźć się na rynku pracy!

Projekt aktywizacji zawodowej „Aktywni w pracy” skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które nie pracują, nie są w wieku emerytalnym, nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacyjnym oraz są gotowe do podjęcia zatrudnienia. Wsparciem objętych zostanie 84 osób niepracujących posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z województwa śląskiego.

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia świadczyć będą specjaliści związani ze śląskim rynkiem pracy m.in. doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog, kreator kariery. Doradca zawodowy ustala indywidualny plan działania wskazujący ścieżkę zawodową uczestnika. Poza obligatoryjnym pośrednictwem pracy oraz dwudniowymi warsztatami aktywnego poszukiwania pracy - jeśli jest to uzasadnione - uczestnik kierowany jest na szkolenie zawodowe, staż zawodowy lub uzyskuje wsparcie psychologiczne.

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane:

tel: 605 608 519 CV prosimy kierować na adres email: agnieszka.rogula@caritas.katowice.pl

Kontakt:

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Ul. Brata Alberta 4

40 – 020 Katowice www.sprawni-on.pl zakładka Projekty

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557185683724

do góry