• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Aktualności/Informacja o zakresie działalności MOPS Knurów

Informacja o zakresie działalności MOPS Knurów

29.11.2022
#Aktualności

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie obejmują następujące obszary:

 1. Pomoc środowiskowa i wsparcie
  • pomoc pieniężna
  • praca socjalna
  • interwencja kryzysowa
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia
  • specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • udzielanie posiłku (obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach, gorący posiłek dla gorących)
  • udzielanie schronienia
  • skierowanie i opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej
  • sprawienie pogrzebu
 2. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
 3. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
 4. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
 5. Ośrodek Wsparcia
 6. Dzienny Dom „Senior+”
 7. Punkt wydawania posiłków
 8. Punkt utrzymania higieny osobistej
 9. Kluby samopomocowe
 10. Rządowy program „Wspieraj Seniora” w związku z pandemią Covid-19
 11. Dział świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych
 12. Wydawanie Zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”
 13. Program „Rodzina 500 plus” – świadczenia wychowawcze
 14. Program „Dobry Start”, tzw. 300 +
 15. Ogólnopolska Karta Seniora – edycja lokalna w Gminie Knurów
 16. Karta Dużej rodziny
 17. Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:
  • Projekt „Kooperacje 3D” Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia i rodzin” finansowany ze środków Unii Europejskiej
  • „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”.
do góry