• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Aktualności/GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W (..)

GMINA KNURÓW – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „Opieka wytchnieniowa” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.

24.01.2024
#Aktualności

Plakat Opieka wytchnieniowa 2024

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie
   o niepełnosprawności lub
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Zakres Programu 

Planowana jest realizacja wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

 1. w ramach pobytu dziennego
 2. w ramach pobytu całodobowego 

Osoby korzystające z opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę. 

Z uwagi na powyższe prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie w terminie  od 24.01.2024r. do  dnia 07.02.2024r. kartę zgłoszenia wraz z załącznikami oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności w siedzibie tutejszego Ośrodka w Biurze Podawczym w godzinach urzędowania :

Poniedziałek, wtorek, czwartek

 7.30- 15.30                                                                                    

Środa 7.30 – 17.30

Piątek 7.30 – 13.30

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 335 50 10.

Więcej informacji o naborze do Programu  pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2024-01-24 Akceptacja asystenta.docx
ilość pobrań: 42
Akceptacja asystenta.docx 15,52KB -
docx 2024-01-24 Deklaracja wyboru opiekuna.docx
ilość pobrań: 49
Deklaracja wyboru opiekuna.docx 20,62KB -
docx 2024-01-24 Oświadczenie.docx
ilość pobrań: 37
Oświadczenie.docx 19,76KB -
docx 2024-01-24 Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024_karta_zgloszenia_do_programu.DOCX
ilość pobrań: 41
Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024_karta_zgloszenia_do_programu.DOCX 39,07KB -
docx 2024-01-24 Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo.DOCX
ilość pobrań: 39
Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024_klauzula_rodo.DOCX 23,46KB -
pdf 2024-01-24 RODO_2024_OW.pdf
ilość pobrań: 57
RODO_2024_OW.pdf 154,62KB zobacz

do góry