• Tłumacz języka migowego
 • BIP
 • EU
Strona główna/Aktualności/Fundacja Świetlik – informacje dla niepełnosprawnych

Fundacja Świetlik – informacje dla niepełnosprawnych

28.11.2022
#Aktualności

Loga Funduszy Europejskich, Województwa Śląskiego i flagi: Polski i Unii Europejskiej

Fundacja Świetlik

Dane teleadresowe

ul. Konwiktorska 7/33

00-216 Warszawa

KRS: 0000666060

Telefon: 22 308 13 22

Działania Fundacji

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze
emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych.

W związku z tym, nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie.

W tym celu realizujemy programy:

 • Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez
  fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
 • Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób
  niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
 • Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób
  niepełnosprawnych.
 • Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować
  o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy
  społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
 • Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansujemy.

Jak działamy?

Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji oraz przekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.

Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane
telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.

Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

Kryteria przyznawania pomocy:

 • wiek podopiecznych do 75 roku życia;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

Bliższych informacji można szukać:

Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdej z osób potrzebujących

do góry