• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Aktualności/DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

14.02.2024
#Aktualności

Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy w 2024 r. będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają:
w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2022 r.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mogą być składane do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski można składać osobiście w siedzibie MOPS w Knurowie, natomiast osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet za pomocą platformy ePUAP.
Wypłata dodatku osłonowego nastąpi do 30.06.2024 r.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. 
Kwota dodatku osłonowego
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
Dodatek osłonowy wyniesie jednorazowo:
gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł / 286,00 zł*
gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł / 429,00 zł*
gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł / 607,75 zł*
gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł / 822,25 zł*
*Wyższa kwota dodatku dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023r. Poz. 759 z późn.zm.).


Materiały

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2024-02-14 Wniosek_o_dodatek_osłonowy_2024.pdf
ilość pobrań: 157
Wniosek_o_dodatek_osłonowy_2024.pdf 1,78MB zobacz
pdf 2024-02-14 Załącznik_do_wniosku_o_dodatek_osłonowy_2024_dochody_niepodatkowane.pdf
ilość pobrań: 90
Załącznik_do_wniosku_o_dodatek_osłonowy_2024_dochody_niepodatkowane.pdf 1,39MB zobacz

do góry