• Tłumacz języka migowego
  • BIP
  • EU
Strona główna/Aktualności/ Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 – Program (..)

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 – Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

7.08.2023
#Aktualności

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, że Uchwałą nr LXVIII/819/2023 Rady Miasta Knurow z dnia 15 lutego 2023 r w Knurowie został przyjęty przez Gminę Knurów program osłonowy w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Moduł II.

 

Środki na realizację działań pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym, tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Gmina Knurów otrzymała dotację na realizację działań przewidzianych w Programie  na podstawie art. 115 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, w wysokości 80 % kosztów  zadania tj. 15.840 zł.

Całkowita wartość Programu wynosi 19.800 zł

Uczestnik Programu nie ponosi żadnej odpłatności z tytułu udziału w Programie.

Cel programu:

Celem programu jest  poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania 60 seniorów w miejscu zamieszkania. 

W ramach Programu niesamodzielnym seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opieki na odległość” wraz z opaską bezpieczeństwa” wyposażoną  m.in. w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, lokalizator GPS, detektor upadku, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej.

 

 

Realizator programu

Realizatorem Programu  jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  z siedzibą przy ul. Ks. A. Koziełka 2  44-190 Knurów.

Termin realizacji programu

Program będzie realizowany  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Adresaci programu

- mieszkańcy Gminy Knurów:

- osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

- osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie w wystarczającym stopniu zabezpieczyć im wsparcia.

Z programu mogą korzystać osoby, które już otrzymują inne formy wsparcia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Osoby zainteresowane wsparciem w formie całodobowego monitoringu tzw.  teleopieki zgłaszają chęć skorzystania z tej formy pomocy do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie tel 32 335 50 00  32 441 97 52 lub  mailowo na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ WYŚLIJ WIADOMOŚĆ  lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie – Biuro Podawcze (parter) ul. Ks. A. Koziełka 2 lub w Ośrodku Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja 45 lub przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.

Zgłoszenie można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj.

poniedziałek 7.30-15.30

wtorek         7.30-15.30

środa           7.30-17.30

czwartek      7.30-15.30

piętek          7.30-13.30

plakat

do góry